Rozelle Wentzel

Rozelle Wentzel

Rozelle Wentzel skep tans digitale inhoud vir Bybel-Media en FiND iT. Haar agtergrond is in Suid-Afrikaanse reg en ook digitale bemarking.