Polisie en verkeersbeamptes boaan lys van Suid-Afrikaanse omgekooptes, bevind opname

Deel hierdie storie / Share this story

LEES OOK: President Ramaphosa sal jou nie ‘gratis data’ gee nie

’n Onlangse opname deur Statistiek SA het bevind dat meer as die helfte van Suid-Afrikaners laer vertroue in die vermoë van die polisiediens (SAPD) het om die hoë vlakke van misdaad in die land te bekamp.

Die Opname van Regering, Openbare Veiligheid en Geregtigheid, wat tussen 2019/20 en 2022/23 gedoen is, het ook bevind dat verkeersbeamptes, gevolg deur polisiebeamptes en verkeersentrumbeamptes, die meeste geneig is om omkoopgeld van oortreders te vra.

Die verslag het gesê: “Alhoewel die proporsies betreklik stabiel gebly het tussen die twee tydperke, het die totale getalle ‘n toename in die gevalle van staatsamptenare wat omkoopgeld soek, getoon, behalwe vir polisiebeamptes.” In ‘n opname, wat deur Statistiek SA vrygestel is, word hoofsaaklik op ervarings van korrupsie binne die openbare sektor gefokus. Dit sluit ook data in oor die gebruik, ervaring en tevredenheid met staatsdienste, sowel as vertroue in openbare instellings deur Suid-Afrikaners.

Oor 15 kategorieë het Statistiek SA dalings in 10 kategorieë in burgers se vertroue in openbare dienste nagespoor. Die enigste dienste wat vertroue laat groei het, was die plaaslike regering, openbare hospitale en klinieke, tradisionele owerhede en maatskaplike sekerheidsdienste. Die grootste daling in vertroue is in die land se howe gesien, waar vlakke vanaf 84,9% in 2019 tot 70,1% in 2023 gedaal het.

Terwyl vertrouevlakke in plaaslike regering toegeneem het, bly dit opmerklik steeds die regeringsfeer wat die minste vertrou word, met slegs 52,5%. Openbare skole bly die mees betroubare staatsdiensinstelling met 88,3%.

Volgens Statistiek SA is “toegang tot staatsdienste ‘n hoeksteen van enige goed funksionerende samelewing. Op die gebied van bestuur het die verhouding tussen toegang tot regeringsdienste, vlakke van vertroue in die regering en openbare instellings, en individuele ervarings van korrupsie ’n beduidende impak op die algehele welstand van ’n samelewing. Hierdie faktore is ‘n integrale deel van die doeltreffendheid van ‘n regering en sy vermoë om openbare veiligheid en geregtigheid te verskaf.”

#Omkoop #Opname #Afrikaans #Nuus

Bronne gebruik: City Press; BusinessTech.