CCMA-beslissing gee werkgewer gelyk in verpligte inentingsbeleid-afleggingsaak

Die werknemer het op mediese, persoonlike en godsdienstige gronde geweier om aan die beleid te voldoen.

'CCMA'-beslissing skep presedent in verpligte inentingsbeleid-afleggingsaak

'CCMA'-beslissing skep presedent in verpligte inentingsbeleid-afleggingsaak foto: Canva

In ‘n presedentskeppende uitspraak het die Kommissie vir Versoening, Bemiddeling en Arbitrasie (KVBA) die aflegging van ‘n werknemer en nie-betaling van skeidingsvergoeding omdat sy geweier het om aan die inentingsbeleid te voldoen, billik gevind.

In die arbitrasietoekenning tussen Cecelia Bessick en Baroque Medical Pty (Bpk) het die KVBA bevind dat die werkgewer se besluit om die aansoeker af te lê weens haar weiering om aan die verpligte inentingsbeleid te voldoen, substantief en prosedureel billik was.

Verder het die KVBA bevind dat die werknemer se besluit om te weier om by die werkplek se verpligte inentingsbeleid te hou, onredelik was en daarom was sy nie geregtig op skeidingsvergoeding nie.

“Die kommissaris het bevind dat die risikobepaling wat deur die maatskappy gedoen is, sowel as die verpligte inentingsbeleid, hoewel dit nie deur die aansoeker betwis word nie, voldoen het aan die vereistes uiteengesit in die Consolidated Direction on Coronavirus Covid-19 Occupational Health and Safety Measures in Certain Workplaces. Die kommissaris het toe die betekenis van vereistes soos omskryf in artikel 189 van die WAV in ag geneem, wat volgens hom gedefinieer word as vereistes gebaseer op die ekonomiese, tegnologiese, strukturele of soortgelyke behoeftes van ‘n werkgewer. Hy het die kwessie van “soortgelyke behoeftes van ’n werkgewer” oorweeg en gesê dat die werkgewer moet kan vasstel dat die oorheersende doel van die aflegging die ekonomiese lewensvatbaarheid van die werkgewer se besigheid is,” het die KVBA in ’n verklaring gesê.

Die maatskappy verskaf mediese toestelle aan verskeie derde partye in die gesondheidsorgbedryf en word as ‘n noodsaaklike diens geklassifiseer.

In Julie 2021 het die maatskappy sy personeel ingelig dat hy ‘n verpligte Covid-19-inentingsbeleid sou instel, gegewe die aard van sy sakebedrywighede. In terme van die beleid was inenting in die werkplek ‘n operasionele vereiste en die beleid was ‘n gesondheids- en veiligheidsresolusie.

Die werknemer het op mediese, persoonlike en godsdienstige gronde geweier om aan die beleid te voldoen.

Sy het verder geweier om ingeënt te word op grond van haar grondwetlike reg op liggaamlike integriteit.

Die KVBA-kommissaris het bevind dat die werkgewer ‘n saak en ‘n duidelike besigheidsrasionaal vir die aflegging van die werknemer daargestel het.

Bronne: BusinessTech, MSN

Volg FiND iT hier.

Lees ook: Vragmotorbestuurder verantwoordelik vir 18 se dood drie jaar tronk toe

Leave a Reply

Your email address will not be published.