Is skuldberading vir my?

Skuldhersiening is ’n proses waardeur ’n skuldberader namens die kliënt onderhandel om sy uitstaande skuld te herstruktureer vir ’n verlaagde paaiement en persentasie rente en die plan dan implementeer. Die belangrikste aspek van skuldhersiening is dat kliënte wetlik beskerm word deur die Nasionale Krediet Wet (NCA) en dat skuldeisers nie meer kliënte met oproepe mag lastig val nie.

Debtwise gee aan FiND iT die volgende voorbeeld: “Ons vat jou huis, kar, kredietkaart en ander skuld se maandelike premie – altesaam byvoorbeeld R25 000 – en met behulp van wetgewing verminder ons jou premie na R15 000.” Dit is egter baie meer ingewikkeld as dit.

Hoe werk skuldhersiening?

Die skuldberader neem die transaksies met jou krediteure oor en onderhandel ’n terugbetalingsplan met hulle. Wanneer skikking tussen partye bereik word, word die oorspronklike kredietooreenkomste gewysig met ’n hofbevel wat die verlaagde betalings uitwys. Hierdie proses word
deur jou skuldberader hanteer en jy hoef nie in die hof te verskyn nie. As al jou skuld afbetaal is, word jou kredietprofiel by die kredietburo’s opdateer en die kliënt ontvang ’n sertifikaat, vorm 19, wat bewys dat sy skuldprofiel ten volle gerehabiliteer is.

Voordele en nadele:

Die voordeel van die hersiening van skuld is dat jou bates en finansies deur ’n professionele geregistreerde firma hanteer word. Die voordeel wat skuldberading vir jou bied ten opsigte van die persentasierente-verlaging het ’n geweldige impak op die totale kapitale leningstotaal. Alhoewel jou termyn verleng word, is die rente vir jou gerief verlaag. Die nadeel is dat jy nie nuwe krediet kan aangaan terwyl jy onder die skuldhersieningprogram is nie, en die enigste manier om die hersiening te beëindig, is om
alle uitstaande skuld te vereffen, of ’n nuwe aansoek deur die hof met kostes te loods. Ons bied vir jou in-huis advies en lewer volledige diens. Of jy nou onder berading wil gaan of daar uit wil kom, jy sal altyd die mees professionele diens ontvang ten volle en op hoogte bly met alle regsaspekte tot jou beskikking.

Voordele:

  • Skuldvry in min of meer vyf jaar
  • Bates word beskerm (repossession)
  • Verlaagde premie
  • Verlaagde rentekoers

Hoe om te begin

Begin met ’n gratis assessering deur Debt Wise Group, waarin u ’n voorlegging ontvang wat u huidige situasie uitwys en die pad vorentoe bespreek kan word. Geen aansluitingsfooie en geen voorafbetalings word vereis nie.
Doen aanlyn aansoek www.debtwisegroup.co.za of skakel vandag nog 087 354 1277
E-pos: [email protected]

Wie is Debt Wise groep?

Debt Wise Group is ’n geregistreerde NCR-praktyk nr. 652. Die firma is erken as ‘n toonaangewende kundige in die bedryf deur in 2018 in die top 5-skuldberaders van die land in die kategorie medium skuldberader te wees. Met vriendelike en gekwalifiseerde skuldberaders bied ons professionele en praktiese oplossings vir jou unieke finansiële situasie.
Bel vandag om voorkomend te wees vir toekomstige verlies aan inkomste deur aansoek te doen vir ’n gratis analise / advies by Debt Wise-groep.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *