Covid-19: Meer as 10 000 mense genees

Die nuutste koronasyfers in Suid-Afrika is pas bekendgemaak.

Ná die laaste aankondiging het die aantal gevalle met 988 gestyg, wat beteken daar is nou ’n totaal van 20 125 Covid-19-gevalle in Suid-Afrika.

Die land se sterftesyfer staan op 397 en 10 104 persone is al van die virus genees.

Die land se gesondheidspanne en hospitaalgroepe kon tot op hede 543 032 toetse vir Covid-19 doen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 10 MB.
You can upload: image.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: