Die moets en moenies van die Bikibos-musiekfees

Saterdag 14 Maart 2020 vind die Bikibos-musiekfees plaas. Hierdie fees word aangebied deur Kimberley Events en vind by Bella Cardi plaas. Hekke open 14:00 en die fees begin 15:00.

Daar is beperkte tafels beskikbaar en daar word ook versoek dat jy ’n kampstoel of kombers vir ingeval moet saambring.

Hier volg die reëls:
Geen koelbokse word toegelaat nie.
Geen kinders onder 18 sal sonder ‘n voog by die hekke ingelaat word nie.
Geen drank sal vir kinders onder 18 bedien word nie.

Indien jy navrae het kan jy vir Andrea by 083 350 3504 kontak.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 10 MB.
You can upload: image.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: