Die job. Episode 7. Geskryf deur Eric R Kok

Jacob was baie gou spyt dat hy ingestem het om na Boeta se neef Charlie toe te gaan. Nee kyk, die ene is net so oor drank soos Boeta met sy een oog wat alles dophou. Hulle het skaars gaan sit in die klein spasie wat dien as ‘n kombuis en sitkamer. Toe sê Charlie: “Jinne, vanaand maak my neef mos tafel donker.” Sy vrou wat in die ander kamertjie die hele tyd lê en snork het, het soos ‘n gees verskyn van agter die gordyne wat die kamers gedeel het. “Hoeeee… isit Boeta die?” Sy poseer soos watse model en kom nader. Sy is nog in haar onderrok en kaalvoete, die hare staan woes. “Boeta,” sê sy weer hardop in ‘n hoë stemmetjie en scan vinnig deur die kamer. “Haai jinne Charles, jy sê my nie eens ons het heeltyd company…” Sonder om te wag, stel sy haarself aan almal voor en deel sommer links en regs nat soene uit. Johnny boy is haar eerste victim wat sy sommer gryp en vol op die mond soen, toe vir Andries wat haar sommer klaar op die wang piksoen. Jacob staan sommer op en groet haar half met die hand en ‘n drukkie solank hy net nie gesoen word nie. Dieselfde wynreukie wat om Charles hang, kleef aan haar. Michael spring opgewonde op en gee haar ‘n paar soene. “Hey, Hey! Is my vrou daai” sê Charlie waarskuwend en lag oopmond. Patricia hang alweer aan Boeta. “Haai jinne, julle is seker lekker honger. Ai Charles, my skat, het jy nie da laat ek sommer wors en brood gaan koop nie?” Charlie voel kamma rond in sy sakke. “Ai die vrou van my ook. Jerrr, my neef,gee solank iets daa laat die vrou net shap iets maak vir julle man, ek sal jou môre teruggee.” Jacob probeer alreeds ‘n tydjie lank om die hongerte wat al sy maag begin brand het te ignoreer. Hy haal ‘n R100 uit sy agtersak en sê vir Patricia om genoeg wors en brood te koop. “Ai jinne sorry dat julle op so swak tyd van die maand gekom het.” Sy smile omtrent en gryp byna die geld en verdwyn agter die gordyne. Boeta en Charles wat weer diep in gesprek sit, staan altwee op. “Ja, ja ons gaan sommer da by Tiny se plek, daa’s 6 empties in daai krat,” sê Charlie. “Watte molt gaan julle drink ouens?” Johnny boy skud sy kop en peuter verder op sy selfoon. “Black Label is reg” sê Andries wat die heeltyd stil in die hoek gesit het. Michael wat self volunteer het om die bottels te kry, staan al by die deur. “Ek kan shap spring ouens…” Charles kyk eers lank na Michael met sy een oog. “Nee ons gaan saam.”

Kopiereg © 2019 deur Eric Kok. Teks: Eric Kok. Alle regte voorbehou. Geen deel van hierdie publikasie [teks, illustrasies, mag op enige manier voortgebring word sonder die uitdruklike geskrewe toestemming van die eienaar van Roodepan Stories, Eric Kok, nie.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 10 MB.
You can upload: image.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: