’n Nuwe land binne Suid-Afrika vir die “minderheidsgroepe”

Die Verenigde Vryheids Alliansie (VVA) beoog om ’n aparte land binne die grense van Suid-Afrika slegs vir minderheidsgroepe te stig. Dit sluit blankes, Indiërs en Maleiers in.

Hein Marx, president, van die VVA, sê dié party beywer hom vir selfbeskikking. Dit beteken in internasionale reg dat volke die reg het om hulle soewereiniteit en internasionale politieke status vryelik te kies. Die keuse kan nie deur eksterne dwang of inmenging beïnvloed word nie. Die gemeenskap kies dus sy eie politieke toekoms.

Marx sê die VVA kort twee miljoen stemme vir dié afstigting om plaas te vind. Die VVA het reeds ’n stuk grond in die Kaap geïdentifiseer waar hulle die nuwe “land” sal vestig.

FiND iT het Marx uitgevra oor wat presies dié alliansie beplan en wie dit almal insluit.

Hoe identifiseer julle wie die minderheidsgroep is?

“Met ander woorde, alle bruin mense, Indiërs, Maleiers en alle blankes.- dit maak nie saak of jy ’n Joodse blanke, Portugese blanke of Duitse blanke is nie.”

Julle vra vir twee miljoen stemme. Hoeveel mense beoog hulle om te akkommodeer sou die afstigting plaasvind?

“Ek dink ek moet eers verduidelik waar kom die twee miljoen stemme vandaan. Die twee miljoen stemme is meer as 50% van die mense in die gebied wat ons geïdentifiseer het. Ons beoog om soveel te akkommodeer soos wat daar kan inkom. Dit is basies die hele weste van die land. Daar is geen beperking daarop nie.”

Is daar spesifike kriteria waaraan mense moet voldoen om deel te wees van die afstigting? M.a.w. hoe besluit hulle wie kan gaan en wie nie?

“As jy deel is van die minderheidsgroep, is jy outomaties deel daarvan.”

Wat is die proses wat gevolg moet word voordat so iets kan gebeur?

“Die proses is die internasionale regsvereistes vir sessering, wat ’n baie lang verduideliking op sy eie is, maar ’n proses waar om in hierdie stadium nader aan 97% van die internasionale sesseringsproses staan.”

Hoe lank dink julle sal dit neem voordat alles 100% werk? M.a.w. vandat die afstigting plaasvind todat die laaste persoon intrek?

“Die mense woon reeds in die gebied, maar daar gaan vir seker nog mense wat buite die gebied woon, kan intrek. Dit is presies dieselfde as Israel. Daar is baie Israeli’s wat buite Israel woon, maar hulle is nogsteeds deel. Hulle het ook Israeliese paspoorte. In ons geval gaan presies dieselfde gebeur. Mense wat deel vorm van die minderheidsgroep, kan hulle outomaties as deel van die huidige Suid-Afrikaanse groep wat as minderheidsgroep geïdentifiseer is, deel vorm daarvan.

Ons volg die internasionale proses. In hierdie stadium is die volgende mikpunt in die proses van internasionale regsvereiste om die meerderheid mense in daai gebied te kan kry om te stem. Niemand kan antwoord hoe lank dit kan neem nie. Dit kan ’n maand neem, dit kan 10 jaar neem, dit kan gebeur dat ons nooit die aantal stemme kry nie en dan loop die proses ongelukkig dood. Ongelukkig kan ons nie sê hoe lank dit nog gaan neem voordat ons dit gaan kry nie.”

Hoe groot is die stuk grond wat julle bekom het?

“Ons het nog niks bekom nie. Ons is besig met ’n sesserinsproses en ’n sesseringsproses is ’n internasionale regsproses om in terme van Suid-Afrikaanse wetgewing sowel as internasionale reg af te stig/ af te skei van die bestaande Suid-Afrika af.”

Hoe stem mense hiervoor?

“Mense stem daarvoor deur te gaan na die webblad www.voteforselfdetermination.co.za en om dan te sê ja vir afstigting, hulle wil onafhanklikheid hê. Dit is ’n internasionale regsvereiste om dit te doen. Hierdie stemmery is nie ’n amptelike stemmery nie, met ander woorde, dit is basies om die sogenaamde ‘will of the people‘ weer te gee. Om ’n mandaat te gee en te sê ja, gaan voort met die proses.”

Wie beslis of selfbeskikking mag plaasvind?

The will of the people. Die mense in die land, in dié geval, die minderhede. As 50% plus een mens van die minderhede in die gebied sê ja ons wil selfbeskikking hê, dan tree die volgende stap van selfbeskikking in werking. Nie die Suid-Afrikaanse regering, die Verenigde Nasies of Amerika of wie nie, die mense beslis dit self.”

Wat is jou rol in die organisasie?

“Ek is tans die verkose president van die VVA.”

Wie het die organisasie gestig?

“Die organisaie is deur myself oorspronklik saam met Peter Marais gestig. In Amerika is die organisasie Afrikaner-genootskap deur Hannes Louw en Sonja Roeska gestig en ons het saamgesmelt en is nou die VVA. ”

Wat sal die land genoem word?

“Dit is nie vir ons om dit te besluit nie. Dit is die burgers van daai land wat sal moet besluit, maar ek kan my voorstel dat omdat ons streef na ’n konfederasie, met ander woorde, ’n konfederasie van verskeie soewereine, onafhanklike,  konfederale state. Kom ons vat Griekwaland as voorbeeld. Griekwaland sal heel moontlik Griekwaland genoem word. Namakwaland sal Namaland of Namakwaland genoem word.  Boesmanland sal heel moontlik Boesmanland genoem word.  Wat die naam van die land genoem gaan word, is nie vir ons om te besluit nie. Dit is vir die mense om te besluit.”

Wat as jy bv. in die Noord-Kaap woon en daarvoor wil stem,tel jou stem steeds en kan jy steeds soontoe trek?

“Ja, ek dink dat as jy die konsep verstaan dat dié nie ’n klein stukkie is nie. Dit is ’n baie groot stuk. Dit is basies die hele ou Kaapland en dit is in huidige terme die hele Wes-Kaap, Noord-Kaap, ’n gedeelte van die Oos-Kaap, so te sê die hele Wes-Vrystaat en ’n gedeelte van Transvaal wat eintlik ’n baie klein gedeelte van die Transvaal is, wat Pretoria insluit.”

Hoeveel geld het jy nodig om soontoe te trek?

“Wel, dit kos nie geld nie. Dit is brandstof om soontoe te gaan.”

Is daar spesifikasies vir hoe die huise gaan lyk?

“Daar is reeds miljoene huise, so dit is nie ter sprake nie.”

Sal daar skole wees?

“Ja, uit die aard van die saak, want dit is ’n massiewe stuk grond. Dit is basies die hele weste van die land op die oomblik.”

Word alle gelowe aanvaar of moet jy ’n spesifieke geloof wees?

“Ons het ’n Christenskap-basis, maar met geloofsvryheid. “

Wat is julle mikpunt – teen wanneer wil julle die twee miljoen stemme hê?

“So vinnig as moontlik. Ons mikpunt is definitief om dit voor die volgende verkiesing te hê wat in 2025 plaasvind. Ons dink nie die ekonomie gaan hou tot daai tyd toe nie, so daar gaan groot probleme wees. “

Hoekom afstigting? Wat is die rede daarvoor?

“Want daar is geen ander oplossing as ’n two state solution nie. Met ander woorde, om niks met die ander regering te doen te hê nie. Daar is baie ander voordele wat ons kan noem, maar daar is nie ’n ander oplossing nie. As mens gaan kyk na die voorwaardes om af te stig en te sesseer, word daar gepraat van een van die volgende vier dinge: etnisiteit, taal, kultuur en geloof. Dit alleen wys vir ons ons is in die verkeerde taal , kultuur en geloof. Ons word deur die verkeerde taal, kultuur en geloof regeer. Dit is die rede hoekom die sesseringswet internasionaal  daargestel is, sodat ons die reg het tot afstigting.”

Is dit soos Orania en hoekom sluit julle nie aan by Orania nie?

“Dit is absoluut geensins soos Orania nie, want Orania het nie soewereine selfbeskikking nie. Dit is ’n privaat stuk grond wat in ’n maatskappy lê, wat 100% onder die Suid-Afrikaanse wetgewing onder die Suid-Afrikaanse regering is. ”


11 thoughts on “’n Nuwe land binne Suid-Afrika vir die “minderheidsgroepe”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 10 MB.
You can upload: image.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: