Is jy gereed vir die veldbrandseisoen?

KIMBERLEY – Die Sol Plaatje-brandbestrydingvereniging (BBV) sê hulle is gereed vir die veldbrandseisoen wat tussen Julie en November toeneem. 

Die BBV het op 7 Augustus hulle jaarlikse vergadering te Rooifontein gehou om hul gereedheid vir die brandseisoen te bespreek. Die BBV is gestig ingevolge die Nasionale Wet op Veld- en Bosbrande en is aktief binne die regsgebied van die Sol Plaatje-munisipaliteit. Verskeie oorgrensooreenkomste bestaan ook vir die gebiede direk aangrensend tot die Sol Plaatje-gebied. Die doel van die BBV is onder andere om gesamentlike brandbestrydingsaksies tydens brande en opleiding aan lede te koördineer, reëls vir lede op te stel, kommunikasiestelsels in plek te stel, ens.

Riaan Janse van Vuuren, voorsitter van die BBV, sê ’n evaluasie van die BBV se aksies toon dat die BBV gereed is vir die veldbrandseisoen. Hy verwys na verskeie groot brande oor die afgelope twee jaar waar die BBV suksesvol was in gesamentlike brandbestrydingsaksies. 

Statistieke toon dat die brandweer in Kimberley gemiddeld 450 veldbrande in die Kimberley-gebied hanteer. Hierdie statistiek is oor ses jaar geneem. 

Die daaglikse “Fire Danger Index” (FDI) wat die brandweer en die BBV gebruik om die brandrisikovlak van die dag te bepaal, is ook bespreek. Die FDI kategoriseer die brandrisko in vyf vlakke – elke vlak het ander aksies wat tydens brandbestyding geneem word. 

’n Aanbieding oor uiterse weertoetstande waarby BBV lede kan inskakel om weerstoestande tydens veldbrande te monitor, is vertoon.

Alhoewel sekere instellings verplig word om lede van die BBV te wees, kan enige grondeienaar ’n lid van die BBV word. Skakel Riaan by 053 832 2222 om by die BBV aan te sluit.

Riaan Janse van Vuuren

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: