Werksgeleentheid: Senior Voorraadbeampte by Wildeklawer

Deel hierdie storie / Share this story

Wildeklawer, gesetel in die distrik Barkly-Wes in die Noord-Kaap, is tans op soek na ‘n senior voorraadbeampte.

Van die suksesvolle applikant sal verwag word:

 • Algemene kantooradministrasie en ondersteuningsdienste.
 • Verantwoordelikheid te aanvaar vir die akkurate boekstawing en verwerking van inligting t.o.v. die produksie afdeling.
 • Krediteure in soverre die bestellings, ontvangs, uitreiking en die toepaslike faktureringsproses.
 • Produksie middele voorraadbestuur.
 • Kennis en toepaslike ondervinding van ander finansiële funksies sal voordelig wees.
 • Deurlopende verslaggewing aan bestuur.

      Vereistes

 • Ten minste graad 12, maar ‘n toepaslike tersiêre kwalifikasie sal as sterk aanbeveling dien (bv. BCom).
 • Rekeningkundige agtergrond met ten minste 3 jaar toepaslike ondervinding.
 • Vaardigheid in Microsoft Excel asook Navision is ‘n sterk aanbeveling
 • Ondervinding in ‘n landbou omgewing en kennis van produksiemiddele in die landboubedryf sal tot voordeel wees.
 • ‘n Emosioneel volwasse persoon, wat onder druk goed funksioneer
 • Goeie interpersoonlike vaardighede. Moet kan saamwerk in ‘n administratiewe span.

Vergoeding:  ‘n Mededingende vergoedingspakket, gemeet aan kwalifikasies en ondervinding en gerugsteun deur aantreklike byvoordele.

Stuur CV aan:

E-pos:  [email protected]

Navrae: Theresa Lategan

Telefoon nommer: 053 531 9725

Sluitingsdatum:  31/5/2023