Word jou kind geboelie op skool? Help jou kind só

Deel hierdie storie / Share this story

Afknouery is ‘n ernstige kwessie wat ‘n beduidende impak op ‘n kind se geestesgesondheid en welstand kan hê.

Dit is belangrik dat ouers die tekens van afknouery herken en toepaslike stappe doen om hul kind te help en te ondersteun.

Hier is ‘n paar strategieë wat ouers kan gebruik om hul kinders te help wanneer hulle by die skool geboelie word.

  1. Luister na jou kind

Die eerste stap om jou kind te help, is om na hom of haar te luister. Laat hulle weet dat jy daar is om hulle te ondersteun en dat jy hul bekommernisse ernstig opneem. Moedig hulle aan om te praat oor wat gebeur het en hoe hulle voel. Wees geduldig en begrypend en moenie hul ervaring oordeel of as niks afmaak nie.

  1. Neem aksie

Sodra jy na jou kind geluister het, is dit belangrik om op te tree. Dit kan behels om met die skoolhoof, onderwyser of voorligter te praat. Verduidelik die situasie en vra hulle hulp om die boeliegedrag aan te spreek. Hulle kan dalk bykomende ondersteuning en hulpbronne verskaf, soos berading of bemiddelingsdienste.

  1. Leer jou kind hanteringstrategieë

Alhoewel dit belangrik is om op te tree om die afknouery aan te spreek, is dit ook belangrik om jou kind hanteringstrategieë te leer om hom of haar te help om die situasie te hanteer. Moedig hulle aan om met ‘n betroubare volwassene, soos ‘n onderwyser of berader, te praat as hulle oorweldig voel of iemand nodig het om mee te praat.
Leer hulle ontspanningstegnieke, soos diep asemhaling of visualisering, om hulle te help om stres en angs te hanteer.

  1. Bou jou kind se selfbeeld

Afknouery kan ‘n beduidende impak op ‘n kind se selfbeeld hê. Dit is belangrik om jou kinders se selfvertroue en eiewaarde te bou deur hul sterkpunte en prestasies te erken. Moedig hulle aan om hul belangstellings en stokperdjies na te streef, en bied geleenthede vir hulle om te sosialiseer met maats wat hul belangstellings deel.

  1. Wees ‘n voorbeeld van positiewe gedrag

As ouer is dit belangrik om positiewe gedrag vir jou kind te modelleer. Dit sluit in om ander met respek en vriendelikheid te behandel, en om teen afknouery uit te praat wanneer jy dit sien gebeur. Deur positiewe gedrag te modelleer, kan jy jou kind help om die vaardighede en houdings te ontwikkel wat hulle nodig het om moeilike sosiale situasies te navigeer.

Ten slotte, afknouery is ‘n ernstige kwessie wat ‘n beduidende impak op ‘n kind se geestesgesondheid en welstand kan hê. As ouer is dit belangrik om na jou kind te luister, aksie te neem, hanteringstrategieë te leer, selfagting te bou en positiewe gedrag te modelleer. Deur dit te doen, kan jy jou kind help om die moeilike sosiale situasies wat hy of sy mag teëkom te navigeer en die veerkragtigheid te bou wat hulle nodig het om te floreer.