September 16, 2021

Hoekom is my kind ‘n boelie?

Childline SA het beraders wat 24/7 beskikbaar is by 0800 55 555.

Daar is ondersteuning wat jou kind kan help as hy/sy 'n boelie word

Daar is ondersteuning wat jou kind kan help as hy/sy 'n boelie word (Foto: Smartmommies)

Hoekom word ‘n kind ‘n boelie? ‘n Sielkundige van die Noordwes-universiteit en Stomp Out Bullying, ‘n Britse nie-winsgewende organisasie, sê daar is baie redes wat ‘n kind daartoe kan dryf om ‘n boelie te word.

Wat is die oorsaak van boeliegedrag?

Volgens IOLStomp Out Bullying meeste kinders wat boelies word se ouers is boelies, geskei, of weet nie hoe om konflik te hanteer nie. Ook ouers wat hul kinders gereeld aan dwelms en alkoholmisbruik blootstel.

Kinders boelie gewoonlik omdat hulle die gedrag tuis aanleer. Dit is egter aangeleerde gedrag wat afgeleer kan word.

Tebello Mabusela, ‘n sielkundedosent aan die Noordwes-universiteit, sê die opvoeding van ‘n kind, moontlike onvervulde behoeftes, sosio-ekonomiese kwessies en blootstelling aan ‘n gewelddadige en aggressiewe omgewing waarin hulle moet veg vir oorlewing, is van die faktore wat daartoe sal bydra dat ‘n kind boelie-eienskappe toon.

Sy sê ‘n kind se omgewing speel ‘n belangrike rol in die ontwikkeling van sy persoonlikheid en karakter.

Mabusela sê boeliegedrag kan ook geassosieer word met geestesgesondheidsprobleme soos angs, depressie en persoonlikheidsversteurings.

“Daar is sekere sielkundige behoeftes waarin moet voorsien word sodat ‘n kind goed as ‘n volwassene kan funksioneer. As daar nie aan daardie behoeftes voldoen word nie en verwerping, aggressie en verwaarlosing word ervaar, ontwikkel ‘n kind angs en depressie wat manifesteer in aggressie en woede teenoor hulself en ander.”

Daar is ondersteuning wat jou kind kan help as hy/sy ‘n boelie is

Sy sê die ondersteuning van gesondheidswerkers soos sielkundiges, maatskaplike werkers en psigiaters kan boelies help om trauma van hul kinderjare wat as woede en aggressie manifesteer, te verwerk. Deur middel van psigiese opvoeding en ander intervensiemetodes soos die aanleer van ‘n selfbewussyn, gesonde konflikhantering, positiewe aanpassing en veerkragtigheidsvaardighede kan die gedrag verander word.

As jou kind enige hulp benodig, kan Childline SA geskakel word. Childline SA het beraders wat 24/7 beskikbaar is by 0800 55 555. Dit is gratis op alle netwerke.

Lees ook: Durban DBV-personeel sluit hulself tydens onluste saam met diere toe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *