September 27, 2021

Werksgeleentheid: Senior rekenmeester

Wildeklawer, gesetel op n plaas 50km buite Kimberley in die distrik Barkly-Wes, is tans op soek na ‘n SENIOR REKENMEESTER.

Die suksesvolle applikant sal aan die Finansiële Bestuurder rapporteer en sal onder andere verantwoordelik wees vir die volgende:

 • Administratiewe- en Rekeningkundige funksies
 • Loon administrasie
 • Kleinkas administrasie
 • Debiteure
 • Krediteure
 • Voorbereiding van rekeningkundige werk met betrekking tot finansiële state & opstel van finansiële state
 • Voltooi en indiening van inkomstebelasting & BTW opgawes
 • Skakeling met Suid-Afrikaanse Inkomstediens (Beantwoord van navrae en indiening van besware )
 • Interne oudit ondersoeke
 • Voorbereiding van maandelikse rapporteringspakke
 • Begrotings
 • Bestuur van bedryfskontroles
 • Vaste bate bestuur
 • Alle ander ad hoc-administratiewe take wat met die posisie verband hou

Die volgende is ’n voorvereiste vir die pos:

 • ’n Toepaslike tersiêre kwalifikasie – BCommRek met voltooide klerkskap
 • ‘n CA kwalifikasie sal as sterk aanbeveling dien
 • 2 tot 3 jaar relevante ervaring
 • Deeglike administratiewe- en syfer-vaardighede
 • Uitstekende rekenaar vaardighede(Excel) – Moet werklik bo-gemiddeld wees
 • Tweetalig en goeie interpersoonlike- en kommunikasie-vaardighede
 • Kennis van E-filing en Easy-file (SARS).
 • Kennis met die opstel van finansiele state
 • Kennis van BTW en lnkomstebelasting

Vergoeding:  ‘n Mededingende vergoedingspakket, gemeet aan kwalifikasies en ondervinding en gerugsteun deur aantreklike byvoordele.

Stuur CV aan:

e-pos:  [email protected]

Navrae: Theresa Lategan

Telefoonnommer: 053 531 9725

Sluitingsdatum: 30 April 2021

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *