April 18, 2021

Openbare en onafhanklike instellings vir hoër onderwys: VF Plus eis gelyke erkenning vir gelyke werk

Volgens wet word hoër (tersiêre) onderwysinstellings wat aan die staat behoort, toegelaat om “universiteite” genoem te word, terwyl dié in privaatbesit as “instellings van hoër onderwys” bekend moet staan.

Openbare en onafhanklike instellings vir hoër onderwys: VF Plus eis gelyke erkenning vir gelyke werk

Openbare en onafhanklike instellings vir hoër onderwys: VF Plus eis gelyke erkenning vir gelyke werk photo credit: canva

Volgens wet word hoër (tersiêre) onderwysinstellings wat aan die staat behoort, toegelaat om “universiteite” genoem te word, terwyl dié in privaatbesit as “instellings van hoër onderwys” bekend moet staan.

Dit is volgens Dr. Wynand Boshoff ,VF Plus-LP en hoofwoordvoerder: Hoër onderwys, wetenskap en innovasie.

“Hoewel onafhanklike instellings van hoër onderwys grade mag toeken, skep hierdie onderskeid ‘n persepsie dat dit nie op gelyke vlak met “regte” universiteitsgrade staan nie.”

“Die onderskeid eindig nie by benamings nie. Slegs universiteite mag akademici tot professore bevorder. Iemand bo 55 wat by ‘n universiteit uit diens tree mag wel voortgaan om die titel te gebruik, maar hierdie reël benadeel jong en opkomende akademici.”

“Indien ‘n mens in ag neem dat seker universiteite in Suid-Afrika herhaaldelik onder administrasie geplaas is en opgeskorte klasse geen onbekende verskynsel is nie, skep dit ‘n indruk van onreg. Dié indruk word versterk deur die hoogstaande onderrig en navorsing wat aan “instellings van hoër onderrig” deur hardwerkende personeel en toegewyde studente gedoen word.”

“Die Wysigingswet op Hoër Onderwys wat in 2017 aangeneem is, bepaal wel dat hierdie onderskeid vervang word met ‘n onderskeid tussen universiteite, universiteitskolleges en hoër onderwyskolleges. Die minister moet egter die kriteria vir hierdie onderskeide aankondig.”

“Die VF Plus het hierdie onregverdige situasie gister onder die parlement se aandag gebring deur kennis van ‘n mosie in die verband te gee. Verder word ‘n skriftelike vraag aan die minister ingedien waarin hy gevra word wat sy tydlyn vir die aankondiging van hierdie kriteria is.”

“Solank hierdie saak nie afgehandel is nie, beteken dit dat erkenning van verdienstelike instellings en persone weerhou word, terwyl dit onverdienstelikes wel kan toeval. Dit is geen manier om ‘n kultuur van akademiese uitnemendheid en innovasie te kweek nie.”

*Persverklaring

Lees ook ‘Implikasies van privatisering van Eskom vir energiesekerheid – VF Plus kan nie wag nie’

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: