Ouervervreemding – ’n Werklikheid

“Dit is baie selde ’n organiese reaksie van die kind.”

Ouervervreemding – ’n Werklikheid

Ouervervreemding – ’n Werklikheid

Ouervervreemding is ’n werklikheid en affekteer albei geslagte. Ouervervreemding is wanneer een ouer die ander ouer opsetlik van sy of haar kind af weghou of die kind teen die ander ouer opsteek.

Meeste gevalle van ouervervreemding vind plaas wanneer een ouer nie genoeg of glad nie onderhoud kan bekostig nie, maar in baie gevalle wil die ouer net nie saam met die ander ouer werk nie.

Ouervervreemding kom in verskillende vorms

Prokureur Simon D. Dippenaar, ouervervreemding- en egskeidingspesialis, sê ouervervreemding is gewoonlik die gevolg van doelbewuste sabotasie deur die een ouer teen die ander.

“Dit is baie selde ’n organiese reaksie van die kind. Dit mag opsetlik of onbewus wees, maar die effek is in wese dieselfde. Ouerskapvervreemding is ’n erkende verskynsel in Suid-Afrika en dit kan beskryf word as die “stel prosesse en gedrag wat deur ’n ouer uitgevoer word om die verhouding tussen ’n kind en ’n ander ouer doelbewus te beskadig of te verbreek.”

“Ouerskapvervreemding is emosionele kindermishandeling en moet net so ernstig behandel word as enige ander vorm van mishandeling.”

Kan dit reggestel word?

“Soveel as wat dit ’n wettige saak is, is dit eerder ’n emosionele en sielkundige saak. Daar moet gefokus word op die vervreemde kind en die faktore wat tot die vervreemding bygedra het. Dit is van kritieke belang dat stappe geneem word om die vervreemding sover moontlik reg te stel. Die proses gaan oor die heropbou van vertroue wat verlore gegaan het.”

“Regtens is die beste manier om ’n ouerskapplan op te stel wat die vervreemde ouer geleidelik en sensitief in staat sal stel om sy verhouding met sy kind te herstel. Die dienste van ’n bemiddelaar of kindersielkundige kan in die proses benodig word. ’n Kind kan nie gedwing word om liefde vir ’n ouer te laat herleef as liefde en respek ondermyn is nie. Dit is ’n stadige en delikate proses, maar die einddoel is ’n vorm van versoening met die ander ouer wat hopelik die vervreemdende invloed sal verwyder.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: