February 26, 2021

Wat is jou ouerskapstyl?

Wat is jou ouerskap styl? Foto: Caroline Hernandez

Wat is jou ouerskap styl? Foto: Caroline Hernandez

Een van die interessante dinge van ouerwees is dat daar groot variasie is in hoe ons ons kinders grootmaak.

In werklikheid is daar genoeg ooreenkoms dat navorsers probeer het om ouers in vier algemene ouerskapstyle te groepeer.

Jou ouerskapstyl verwys na die kombinasie van strategieë wat jy gebruik om jou kinders groot te maak.

Die werk van Diane Baumrind in die 1960’s het ‘n algemene kategorisering van ouerskapstyle geskep.

Die vier ouerskapstyle van Baumrind het verskillende name en kenmerke:

1. Outoritêr of dissiplinêr

2. Toestemmend of toegeeflik

3. Onbetrokke

4. Gesaghebbend

Elke ouerskapstyl wissel op minstens vier terreine: dissiplinestyl, kommunikasie, koestering en verwagtinge.

1. Outoritêre ouerskap

Outoritêre ouers word dikwels as dissiplinêr beskou. Hulle gebruik ‘n streng dissiplinestyl met so min onderhandeling as moontlik. Straf is algemeen.

Kommunikasie is meestal een manier: van ouer tot kind. Reëls word gewoonlik nie verduidelik nie.

Ouers met hierdie styl is gewoonlik minder koesterend.

Die verwagtinge is groot met beperkte buigsaamheid.

2. Toestemmende ouerskap

Toelaatbare of toegeeflike ouers laat hulle kinders meestal doen wat hulle wil, en bied beperkte leiding. Hulle is meer soos vriende as ouers.

Hulle dissiplinestyl is die teenoorgestelde van streng. Hulle het beperkte of geen reëls nie en laat kinders meestal probleme self uitvind.

Kommunikasie is oop, maar hierdie ouers laat kinders self besluit eerder as om rigting te gee.

Ouers in hierdie kategorie is geneig om warm en koesterend te wees.

Die verwagtinge is gewoonlik minimaal of word nie deur hierdie ouers gestel nie.

3. Onbetrokke ouerskap

Onbetrokke ouers gee kinders baie vryheid en bly gewoonlik uit hulle pad uit. Sommige ouers neem ‘n bewuste besluit om so te wees, terwyl ander minder geïnteresseerd is in ouerskap of nie seker is wat hulle moet doen nie.

Geen spesifieke dissiplinestyl word gebruik nie. ‘n Onbetrokke ouer laat ‘n kind meestal doen wat hy wil, waarskynlik uit gebrek aan inligting of omgee.

Kommunikasie is beperk.

Hierdie groep ouers bied min koestering.

Daar is min of geen verwagtinge van kinders nie.

4. Gesaghebbende ouerskap

Gesaghebbende ouers is redelik en koesterend en stel hoë, duidelike verwagtinge. Kinders met ouers wat hierdie styl toon, is geneig om selfgedissiplineerd te wees en self te dink. Hierdie styl word beskou as die voordeligste vir kinders.

Dissiplinêre reëls is duidelik en die redes daarvoor word verduidelik.

Kommunikasie kom gereeld voor en pas by die begrip van die kind.

Gesaghebbende ouers voed.

Die verwagtinge en doelwitte is hoog, maar duidelik gestel. Kinders het moontlik insette in doelwitte.

So, wat is jou ouerlike styl?

Min van ons pas perfek in een ouerstyl in, maar maak eerder kinders groot in ‘n kombinasie van style.

Beskou die vier style as ‘n kontinuum in plaas van vier verskillende maniere om ouers te wees. Ideaal gesproke dink ons ​​wat ons kinders van ons benodig op spesifieke tye.

Alhoewel dit makliker is vir die gesin as albei ouers dieselfde ouerskapstyl beoefen, toon sommige navorsing dat as ten minste een ouer gesaghebbend is, dit beter is vir die kind as om twee ouers met dieselfde, minder effektiewe styl te hê.

Laat weet ons wat jou ouerstyl is.

Bron: www.brighthorizons.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: