February 26, 2021

Hoe voel jy oor aanlyn studeer?

Foto: Monia

Sekere studente is gewoond aan aanlyn studeer, vir ander was dit in 2020 ’n groot aanpassing toe hul weens die Covid-19-pandemie forseer word om van die aanlyn metode gebruik te maak.  Monia Minnaar, onderwysstudent aan die Sol Plaatje-universiteit, vertel ons meer oor haar ervaring met aanlyn studeer en wat haar wense vir 2021 is.

Monia Minnaar sê die begin van die aanlyn leer was vir haar baie stresvol. “Ek was nie seker hoe dit die akademiese jaar gaan beïnvloed en sal ons dit ooit in 2020 klaarmaak? Ek het dit vinnig gewoond geraak en dit was toe nie so erg nie.”

Wat vir Monia de lekkerste was van die aanlyn leer, is dat sy nie nodig gehad het om vroeg op te staan en reg te maak vir klas nie. Sy sê ook dit was ’n verligting toe die dosente teenoor die studente oopmaak en sê hulle ervaar ook geweldige stres tydens die pandemie. 

“Dit was sleg om nie my mede-studente te kon sien nie en al die werk wat ons doen met mekaar te kon deel en bespreek nie.” Monia sê as ’n mens fisies na ’n klas toe gaan, is dit meer interaktief, jy kan meer praat en vrae vra oor die werk.

Die impak wat die aanlyn metode op Monia se studies gehad het, is min. Sy sê sy het beter in sommige vakke gedoen en in ander is haar punte maar dieselfde as altyd.

Monia verkies om terug te gaan universiteit toe sodat sy meer kontaksessies met mede-studente en dosente kan hê.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: