HALLELUJA VIR HULPVERLENING

Aan die soom van die Vaalrivier in die Noordwes Provinsie lê  Christiana, ʼn klein plattelandse dorpie. Tussen die verskeidenheid mense tref jy ook baie hulpbehoewendes aan. Hier is een honderd RDP huisies waar mense worstel om te bestaan. Wanda v d Wath en haar man het in 2004 na Christiana verhuis. As iemand met ʼn hart vir mense, veral kinders en bejaardes het die armoede en nood het haar hart geruk. As polisievrou het sy baie onaangename dinge gesien en beleef. Sy en haar eggenoot het in 2005 teologie begin studeer.. In 2012, met Wanda haar man beide as pastore georden, het sy, ʼn adjudant offisier in die polisiemag op daardie stadium., bedank.

Pastoor Wanda het reeds in 2006 het sy het begin om kos vanuit haar kombuis aan hoofsaaklik die inwoners van die RDP huisies te verskaf. Op daardie stadium het hulle twee keer per week kos uitgegee aan kinders, gestremdes asook bejaardes. Later het hulle ook ander behoeftiges geïdentifiseer en ʼn ouer vriendin in haar sewentigs, wat maatskaplike werk studeer het, het betrokke geraak.  Hulle het begin om daagliks ʼn bord kos aan elkeen te gee. Van haar ander vriende het ook betrokke geraak en haar kombuis was te klein vir die taak.

In 2007 het sy ʼn sentrum, Heil-Lof amptelik geregistreer. Hulle het ʼn klein geboutjie gekry wat hulle ingerig het. Sy, haar man en haar ouers is betrokke by die sentrum. Sy het ʼn bestuur en twaalf personeellede aangestel wat ingedeel is by verskillende take. Hulle poog om soveel moontlik, besighede organisasie en individue betrokke te kry vanuit hulle eie gemeenskap om die sentrum te ondersteun.

Baie van die gesinne wat hulle help het geen inkomste nie. Soms kry die sentrum meubels, kombuisgoedere, beddegoed en klere wat hulle aan behoeftige gesinne kan uitdeel. Dis hartseer dat hulle vind dat dit wat hulle uitgee, soms verkoop word. Daar is ongelukkig ook ʼn groot alkohol en dwelmprobleem in die gemeenskap. Bejaardes wat gehelp word se kinders kom soms en vat dit wat die sentrum vir hulle gegee het. Al kan hulle nie al die probleme oplos nie, voel Wanda hulle sal aanhou om hulle deel te doen.

Wanda sê mense besef nie altyd waarvoor die finansiële bydraes alles aangewend word nie. Nie net kos voorrade nie, maar arbeid, gas, elektrisiteit, salarisse, voertuigdienste, bande, petrol, olie en instandhouding moet uit die fondse gedek word. Daar is twee groente tonnels waar hulle groente verbou om in die nood te help voorsien. Water is ook ʼn wesenlike uitdaging weens die gebou se stokou water stelsel.

Alle donasies, goedere en finansiële bydraes word aangeteken. sodat daar ten alle tye rekords van alles is. Persone wat hulp ontvang se besonderhede word in ʼn register aangeteken. Pastoor Wanda voel sterk daaroor dat fondse reg aangewend word. Dit gaan soms tandeknersend om voldoende fondse in te kry vir salarisse, huur van die gebou, versekering, munisipaliteit rekening, gas, brandstof, gebreke, internet, voedselprodukte voorrade, ens.

Tydens Covid  se streng inperking het die nood selfs groter geraak. Daar was vierhonderd persone wat daagliks van Maandag tot Sondag ʼn bord kos ontvang het. Intussen het dit weer na ʼn redelike normaal teruggekeer. Pastoor Wanda en die sentrum probeer om altyd tydens spesiale geleenthede soos Kersdag iets spesiaal te doen. Tot dusver het die Here hulle geseën om elke keer vir die mense ʼn spesiale ete te voorsien. Daar word ook geskenkpakkies vir die kinders gemaak en uitgegee.

Die sentrum voorsien ook ʼn dagsorg program en kleuterskool tot en met graad R. Wanda sê hulle probeer die tariewe so laag moontlik hou. Die tariewe dek slegs die twee onderwyseresse se salarisse. Hulle is tans ook geregistreer as ʼn leersentrum vir tuisonderrig en het kinders van graad 1 tot graad 7 wat op ʼn daaglikse basis inkom.

Dit is hartseer dat daar in Desember ʼn inbraak was wat sommer baie skade veroorsaak het. Behalwe die gebreekte deur is elektriese toebehore en kruideniersware asook alles in yskas en vrieskas gesteel. Die bakkie waarmee die rower/s probeer vlug het, is gevind met groot skade wat nie alles deur die versekering gedek word nie. Die eis het natuurlik nou veroorsaak dat die maandelikse premie verhoog is. ʼn Nuwe jaar lê voor en die sentrum is paraat vir wat ook al hulle moet trotseer.

In Pastoor Wanda se eie woorde: “Ons het mense nodig wat ʼn passie en liefde vir mense het, wat onvoorwaardelik gee en nie terug verwag nie.  Dis al hoe ons ʼn verskil sal kan maak in ons gemeenskap, in ons land, maar ook in die wêreld.

Die heel belangrikste om te weet is dat ʼn organisasie soos hierdie nie sonder die HERE gedoen kan word nie.  Hierdie is Sy hand en Sy liefde vir die mense.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: