Reis toegelaat, alkoholverkope op normale tye

President Cyril Ramaphosa verwys na die land se ekonomie wat stadig maar seker weer open.

Die Covid-19-toelae sal vir nog drie maande beskikbaar wees en vir meer as 6 miljoen mense wat werkloos is fondse beskikbaar stel.

“Die enigste manier vorentoe is ‘n ekonomie wat konstant verbeter.”

“Alkohol sal nou weer gedurende normale tye gekoop en verkoop mag word. Reis na lande wat aan die Covid-regulasies voldoen, sal toegelaat word.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: