Vroue-ondersteun-vroue-uitdaging

Sien jy oral op jou Instagram of Facebook-profiel swart-en-wit selfies van vroue? Dit is deel van die #womensupportingwomen-uitdaging. Hierdie uitdaging is nie net plaaslik nie, maar mense regoor die wêreld, selfs vermaaklikheidsterre, neem aan die uitdaging deel.

Byna al hierdie plasings het die hashtags ‘#ChallengeAccepted‘ en ‘#WomenSupportinWomen‘, saam met die naam van die persoon wat hulle uitgedaag het en die tag van die persoon wat hulle benoem.

Die veldtog is wêreldwyd vir vroue om hul waardering te toon vir ander vroue wat mekaar ondersteun. Die doel van die nou grootskaalse virale uitdaging is om vrouwees te vier en vroue van alle lewensterreine te waardeer en te prys. Vanaf 28 Julie is meer as 4 miljoen foto’s op Instagram geplaas met dié hashtags.

Die uitdaging is om ’n wit-en-swart selfie te plaas met die hashtags #WomenSupportinWomen # ChallengeAccepted en dan soveel vroue te nomineer soos wat jy wil.

Gaan jy ook aan die uitdaging deelneem?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 10 MB.
You can upload: image.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: