LUR Bloem teenwoordig om te verseker Covid-19-regulasies word gevolg

Nomandla Bloem, LUR vir die departement van vervoer in die Noord-Kaap, het vandag ‘n parade van die SAPD en korrektiewe dienste bygewoon.

Sy het ook saam met die provinsiale polisiekommissaris en die streekskommissaris van korrektiewe dienste ‘n paar terreine nagegaan om te verseker die Covid-19-regulasies word gevolg.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 10 MB.
You can upload: image.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: