VACANCY – Pos as Hoof Finansiële Beampte (CFO) beskikbaar

Wildeklawer is Afrika se grootste uieprodusent en ’n primêre verskaffer van aartappels, wortels en beet aan plaaslike markte. Die besigheid het sy hoofkantoor op Barkly-Wes (naby Kimberley), met werksaamhede wat oor drie produksie-eenhede verspreid is. Deur innoverende boerdery-ontwerpe en presisieboerderytegnologie te benut, het Wildeklawer homself
gevestig as ‘n pionier in die varsproduktebedryf in Afrika. Ons bly diep gewortel in ons plaaslike gemeenskap en speel ’n aktiewe rol in opheffing deur jeugsport-inisiatiewe.

Wildeklawer bied langtermyn-loopbaangeleenthede aan talentvolle spanspelers wat optimalisering geniet. Ons is op soek na ’n Hoof Finansiële Beampte (CFO)om by ons dinamiese leierspan aan te sluit.

Sleutelprestasiegebiede:

 • Verantwoordelik vir die algehele finansiële bestuur van die besigheid
 • Neem leiding en maak aanbevelings oor finansiële en strategiese sake aan die Direksie
 • Bestuur strategiese inisiatiewe – bv. wolk-migrasie van ERP
 • Bestuur die rekenmeesterspan
 • Kommunikeer met ouditeure en berei finansiële state voor vir ouditdoeleindes
 • Verantwoordelik vir die begrotingsproses en verseker algehele begrotingskontrole
 • Ontwikkel en monitor interne kontrolestelsels
 • Bestuur sleutelverhoudings met finansierders
 • Samestelling en interpretasie van bestuursrekeninge
 • Verbeter die doeltreffendheid van die besigheid via die optimalisering van winssentrums

Vereistes:

 • ’n Toepaslike graad in Rekeningkunde/Finansiële Bestuur met finansiële en kosterekeningkunde
 • Ten minste 7 jaar ondervinding in sodanige omgewing (ondervinding in die landbou/voedselbedryf sal voordelig wees)
 • Kennis van Navision en Jet-verslae sal voordelig wees

Sleutelvaardighede:

 • Winsgeoriënteerd en ’n algemene aanvoeling vir besigheid
 • ’n Goed georganiseerde individu wat met mense op alle vlakke van ’n organisasie kan skakel
 • ’n Pro-aktiewe en dinamiese spanspeler wat kan optimaliseer en doeltreffend onder druk funksioneer
 • ’n “Hands on-”persoon wat gemaklik is om by detail betrokke te raak
 • Goeie interpersoonlike en personeelbestuursvaardighede
 • ’n Belangstelling in en kennis van die finansiële markte
 • ’n Gemotiveerde individu wat eienaarskap aanvaar

Vergoeding:

 • ’n Mededingende vergoedingspakket met inagneming van kwalifikasies en ondervinding en bepaalde maatskappyvoordele, insluitend prestasie-aansporings, word aangebied.

Stuur asseblief jou CV per e-pos aan: [email protected] .
Telefoniese navrae: Carin van Tonder 053-5319700
Sluitingsdatum: 17 Julie 2020
Indien jy nie binne 30 dae van die sluitingsdatum van ons verneem het nie, kan jy jou aansoek as onsuksesvol beskou.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *