Inwoner haal paal uit

Jaco Mostert sê hy het nie toestemming gegee vir die paal voor sy huis nie. Ander inwoners in Belgravia en Klisserville, Kimberley, voel dieselfde, nadat die maatskappy, Frogfoot, pale voor hulle huise geplant het.

KIMBERLEY. – ‘n Inwoner van Kimberley het self ingespring om ‘n swart teerpaal, wat die maatskappy Frogfoot voor sy huis geplant het, uit te haal. Binne ‘n paar uur was die maatskappy sélf daar om die ander paal te verwyder.

Jaco Mostert, wat in Rendleshamstraat woon, sê hy het nie toestemming vir twee swart teerpale voor sy huis gegee nie. “Ek het self ingespring en dit begin uithaal. Die maatskappy het toe opgedaag en gesê hulle sal dit vir my uithaal. Ek het vir hulle ‘n baie lang lys van ander inwoners wat die pale wil verwyder hê, gegee. Hulle het aan my erken die pale is sonder toestemming opgesit.”

Frogfoot het later self die ander paal uitgehaal.

Dit volg nadat inwoners in Klisserville en Belgravia ‘n petisie opgestel het om dié pale voor hulle huise te verwyder.

Frogfoot, ‘n maatskappy van Kaapstad, lê tans optiese kabels in Kimberley.

Luidens Kayleigh Rossler, die maatskappy se woordvoerder, het hulle toestemming om dié kabels te lê. Verder sê sy het hulle toestemming om die pale te plant. Sy het versuim om enige bewyse aan FiND iT van dié toestemming te stuur en FiND iT na die “raadslede” verwys. Sy het eers aan FiND iT gesê die inwoner (Mostert) het die paal “onwettig uitgehaal”, waarna sy haar kommentaar aangepas het. “Ons span het die paal uitgehaal omdat die inwoner die paal kon beskadig.”

Thoko Riet, Sol Plaatje-woordvoerder, het aan FiND iT die dokumentasie aangestuur wat vir Frogfoot toestemming gee om die optiese kabels in tradisionele loopgrawe te lê. Nêrens word daar melding gemaak van pale opsit nie. Die toestemmingsbrief van mnr. Mohammed Ambrahams, van die Sol Plaatje-munisipaliteit, is gedateer 15 Julie 2019.

Mostert sê hy het ‘n ander dokument wat aandui dat Frogfoot op 31 Januarie 2019 drie maande het om werk in Kimberley te voltooi. “Dié tyd het verstryk.”

Nie die munisipaliteit óf Frogfoot kon teen tye van publikasie ‘n bewys aan FiND iT lewer oor of daar ‘n tenderproses/voorleggingsproses gevolg is en waar die maatskappy die gemeenskap gekonsulteer het nie.

Inwoners in dié areas sê daar is lanings agter hulle huise wat gebruik kan word om die pale op te sit. Die optiese kabels gaan glo van die een paal tot die ander gehang word, wat beteken baie bome in dié geskiedkundige area van Kimberley sal beskadig word. Inwoners is ook bang omdat die pale minder as ‘n halwe meter van hulle huise af geplant is en dit sekuriteitsrisiko’s inhou. “Ek het ‘n elektriese heining, maar iemand kan nou oor dit klim.”

Ander inwoners is ontsteld oor hoe dit die boomryke straat laat lyk en dat daar glad nie aan inwoners se klagtes gehoor gegee is aangaande die historiese karakter van dié area nie.

Ockie Fourie, DA-raadslid van dié area, sê hy het môre ‘n vergadering met ‘n verteenwoordiger van die Erfenisraad. “Daarna, indien die munisipale bestuurder beskikbaar is, sal ek met hom ook vergader.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 10 MB.
You can upload: image.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: