Tafeletiket – die belangrikheid daarvan

Die meeste mense eet deesdae op hul skote voor die televisie, maar eetetiket, of ’n gebrek daaraan, kan ’n groot invloed hê op jou sosiale status, veral as jy in sakekringe beweeg.

Daar is altyd ’n groot debat oor hoe tafeletiket werk. Wat leer jy jou kinders in verband met tafelmaniere?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 10 MB.
You can upload: image.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: