Allergie-week en Covid-19

Foto: Unsplash

Om allergies te wees vir iets algemeens soos water klink verregaande, maar is wel moontlik.

Wêreld Allergie-week, tussen 28 Junie en 4 Julie, fokus op allergieë en Covid-19. Daar is volgens die Allergy Foundation verwarring oor die simptome van allergieë in vergelyking met Covid-19-simptome.

Om ouers, oppassers en enige ander persone wat deur die virus geaffekteer word te help, beplan die Allergy Foundation twee regstreekse Facebook-geleenthede:

11:00 Woensdag 1 Julie

11:00 Donderdag 3 Julie

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 10 MB.
You can upload: image.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: