Whatsapp-groepies

muishond

Muishond Malan was in die bevoorregte posisie om so ’n paar maande gelede die binnekant van ’n hofsaal uit ’n heel ander oog as dié van nuusmaker te sien, toe hy homself in die beskuldigdebank bevind het. 

’n Allesdoener het elke liewe skoen wat die uwe in sy vensterbank geadverteer het, aangetrek en dit wou vir die uwe voorkom asof hulle taamlik lekker gepas het.  Wat uit die aard van die uwe se professie taamlik interessant was, was die feit dat Suid-Afrikaanse howe nog nie gerat is vir die negatiewe impak wat sosiale media op die mens, besighede of flaminke het nie. 

Nietemin was die bydrae wat MH in dié geval kon lewer tot ons land se regstelsel ’n skuif in die regte rigting.  Allesdoeners en mofskape wat hulleself as polisiemanne voordoen, dink nou twee keer voordat hulle die dorpie se lief en leed beskinder.

Na die uwe se innerlike geweldige skade gely het, was die enigste uitweg na herstel ’n drie-maande-lange tesis oor die psige van “Die Whatsapp-groepie”. 

Nou kyk, om elke hoek en draai is daar mos maar ’n groepie wat sy weg tot binne-in jou verkalkte are vind.  Die Huis Spataar-groepie, die Kerk Bazaar-groepie en die alombekende Omgee-groepie.

Dit is ook van kardinale belang dat elke rolspeler sy plek ken en die reëls wat gewoonlik heel eerste – of op die uwe se groepies, heel laaste – uitgereik word, te ken.  Geen advertensies van borste nie, geen afjak of lekker slaap-boodskappies nie.  Hier word net die buurt se belange bespreek. 

“Brawe man met ’n piksteel en pasgebore baba nou net my Rolex gesteel.”

“Lang blonde vrou met geen klere in oorlede Gert se kas gekry, kan iemand asb. vir Elsabe laat weet?”

“Is die vullistrok al verby, sien die bure bly nog hier.”

“Pyp in Petrusstraat lek al vir maande soos Deborah se blaas.” 

So word ons elke dag met die dankbaarheid van ’n honger mens gestimuleer. Om te weet wat by die bure gebeur, is allermins my besigheid.

Onskuldige tannie Tilla

Dan kry jy af en toe vir tannie Tilla, sy kan nie ’n vlieg skade aanrig nie.  Haar grootste vermaak vir die dag is wanneer sy haar laaste koppie tee klokslag kwart oor sewe saans drink, haar valstande in die glas water bêre en haar “lekker slaap”-boodskappie per ongeluk aan die inwoners-groepie stuur.  Salig onbewus van die storm wat sy so pas ontketen het, verval sy in ’n diep slaap met die wete sy is gekatkiseer, ingeënt en haar boodskappie is gestuur.

Duld nie boodskappies!

By Wolraad af in die straat is dit ’n totaal ander storie. Mense begin saamdrom, Koos wye-voete duld nie uitspattige boodskappies nie, Santie is oortuig Tilla wil by Gamtoos in met haar hele wese. Jeffrey is nuut hier en sy besigheid word in totaliteit tot stilstand gedwing deur die onbenulligheid waardeur hy nou moet wroeg, dan is die boodskap nog van iemand wat groot gedoop is!

Die Du Plooys is al inwoners van hierdie gesiene buurt vir 37 jaar en nog nooit was hulle blootgestel aan Tilla se origheid nie. Nie eers ’n Jehovah kon al by hulle voordeur in nie. Long John eis dat sy summier van die groepie verwyder word en dreig met ’n kwaadwillige saakbeskadigingsaak. 

Brummel wil net weet of daar begrafnisbroodjies is en Waksie sit soos ’n stoepakkedis en wag vir die finale besluit: Moet Tilla in of uit? 

Frikkie die vredemaker met die sagte boude soos ’n welgestelde metroman bemoedig die ander en vra vir vrede, tariefverlagings en Long John se nommer. Die grootste meerderheid voel Tilla moet geblaas word soos ’n panfluit. Klokslag, na liters en liters tee word Tilla nog ’n laaste kans gegee, maar met die voorwaarde oom Koot moet met haar gaan praat.

Nooit weer sal die groepie besoedel word deur ’n verkakte ou vrou se mooi woordjies nie.

Whatsapp-groepies is ernstig. So ken jou plek!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 10 MB.
You can upload: image.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: