August 4, 2021

31 dae-uitdaging: Bid vir jou man

Hier is ’n uitdaging vir elke vrou wat graag haar man met gebed wil dien.

Dag 1:

LEIER – Bid dat jou man sal opstaan as die leier van julle verhouding & huishouding en ook in sy werksplek. Bid vir Christelike leierseienskappe.

Dag 2:

DROME & PLANNE – Bid dat sy drome vir sy toekoms sal waar word en dat die Here drome in sy hart sal plaas. Bid dat sy planne wat hy maak, sal uitwerk volgens die Here se wil.

Dag 3:

WYSHEID – Bid dat jou man wysheid sal ontvang vir die keuses wat hy gaan moet maak en dat hy geestelike wysheid sal najaag, in plaas van aardse kennis.

Dag 4:

KRAG – Bid vir jou man se innerlike krag, sodat hy die deursettingsvermoë sal hê om moeilike besluite te maak en om te baklei vir dit wat vir hom saak maak. Bid dat hy elke dag sal opstaan met nuwe moed en krag vir die dag.

Dag 5:

WERK- Bid dat jou man geseën sal word in sy werk, en dat hy die Here se lig sal uitstraal in sy werksplek. Bid dat hy eties sal wees in sy optrede en besluite.

Dag 6:

EMOSIES – Bid dat jou man emosioneel volwasse sal wees en sensitief sal wees vir jou emosies ook.

Dag 7:

FINANSIES – Bid dat julle mooi en verantwoordelik sal werk met julle finansies, en dat die Here julle sal seën. Bid ook vir julle tiende wat julle elke maand gee, dat dit vir iemand iets sal beteken en op vrugbare grond sal val.

Dag 8:

SELFSTANDIGHEID – Bid dat jou man tevrede sal wees met wie hy is, en dat hy God se doel vir sy lewe sal uitleef, sonder om bang te wees. Bid dat hy sy versekering sal gaan soek by die Here, in plaas daarvan om homself te gaan vind in wêreldse dinge.

Dag 9:

INTEGRITEIT – Bid dat jou man se hele wese gevul sal wees met die Heilige Gees, sodat hy die Here se lig sal dra. Bid dat hy die regte keuses sal maak en ’n voorbeeld sal wees van ‘n goeie Christenman.

Dag 10:

HUWELIK – Bid vir julle huwelik, dat julle mekaar deur dik en dun sal ondersteun en altyd moeite sal doen met mekaar. Bid dat hy julle huwelik ’n prioriteit sal maak, en dat julle voorspoed sal hê en gelukkig sal wees by mekaar

Dag 11:

SELFVERTROUE – Bid dat jou man ‘n goeie selfbeeld sal hê en dat die wêreld se standaarde en verwagtinge nie aan hom sal raak nie. Bid dat hy sy identiteit in die Here sal ontdek en daarvolgens lewe.

Dag 12:

GEDULD – Bid dat julle geduldig sal wees met mekaar en met ander mense. Bid dat hy nie haastig deur die lewe sal jaag nie, maar dat hy eerder die mooi in elke oomblik sal raaksien.

Dag 13:

SEËNINGE – Die Here wil elkeen van ons bederf, so bid dat jou man elke seëning sal ontvang wat hom toekom en dat hy sal onthou om dankbaar daarvoor te wees.

Dag 14:

PAPPA-WEES – Of hy al ’n pappa is of nie, jy kan bid dat hy nou/eendag ’n goeie pappa sal wees vir sy kinders en dat hy hulle ’n prioriteit sal maak in sy dag. Bid dat hy ‘n goeie voorbeeld sal wees vir julle kinders en dat hy deur leiding en dissipline julle kinders as kinders van God sal grootmaak.

Dag 15:

PRIORITEITE – Bid dat jou man se prioriteite in lyn sal wees met die Bybel (God, vrou, kinders) en dat hy sy besluite ook daarop sal baseer. Bid dat hy genoeg tyd sal hê om by al sy prioriteite uit te kom.

Dag 16:

REGTE KEUSES – Bid dat die keuses wat jou man maak verantwoordelik en in lyn met God se wil sal wees. Bid dat hy die moed en wysheid sal hê om moeilike besluite te maak, en dat hy ook jou ook sal raadpleeg of inlig.

Dag 17:

GESONDHEID – Bid dat jou man fisies, emosioneel en geestelik gesond sal wees en dat hy mooi na homself sal kyk. Bid dat niks met hom sal gebeur wat buite die Here se wil is nie.

Dag 18:

VREDE – Bid dat jou man elke dag die Prins van Vrede sal ervaar in sy lewe, en dat hy ook vrede aan ander mense sal uitstraal.

Dag 19:

TOEKOMS – Bid vir jou man se toekoms, sowel as julle toekoms saam. Dat die Here julle paaie sal gelyk maak en julle sal lei in julle treë. Bid dat hy nie sal bang wees vir wat die toekoms inhou nie, maar dat hy eerder vol afwagting sal wag op die Here.

Dag 20:

VERTROUE – Bid vir jou man se vertroue, binne julle huwelik en ook in sy verhouding met God. Bid dat hy soos Petrus ’n stap van geloof sal gee en dat hy sal bly glo in die krag van die Here, selfs in donker tye.

Dag 21:

GEHOORSAAMHEID – Bid dat jou man daagliks sal luister wat die Here vir hom wil sê en dat hy dan gehoorsaam sal wees aan die opdragte van die Here. Bid dat hy nie sal huiwer of twyfel wanneer hy voel hy kan nie die opdragte van die Here uitvoer nie.

Dag 22:

LIEFDE – Bid dat jou man onvoorwaardelike liefde sal leer ken en dit sal toon teenoor jou en jou kinders. Bid dat hy die liefde van die Here kragtig sal ervaar in sy lewe.

Dag 23:

GETROUHEID – Bid dat jou man getrou sal wees teenoor jou in liggaam, siel en gees. Bid dat hy blind sal wees vir die versoekings van die wêreld.

Dag 24:

VRIENDE – Bid dat jou man die regte vriendekring sal kry saam met wie hy kan groei. Bid dat hy ‘n goeie ondersteuningsraamwerk sal vind, en dat hy nie sal voel hy is alleen nie.

Dag 25:

RESPEK – Bid dat jou man respek sal toon teenoor jou en ander mense, en dat hy ook gerespekteer sal word deur ander. Bid dat hy so ’n leefstyl sal leef dat hy ander mense se respek deur sy optrede sal verdien.

Dag 26:

EERLIKHEID -Bid dat jou man altyd eerlik sal wees met jou en met homself. Bid dat hy niks vir jou sal wegsteek nie, maak nie saak hoe onbenullig dit is nie. Bid dat hy die krag sal hê om eerlik met jou te wees, selfs al is dit ‘n moeilike situasie.

Dag 27:

GEESTELIKE GROEI – Bid dat jou man elke dag nader aan die Here sal beweeg en nooit sal stagneer in sy geloof nie.

Dag 28:

KOMMUNIKASIE – Bid vir uitstekende kommunikasie in julle huwelik, sodat julle nooit verveeld sal raak en vasgevang sal word in tegnologie nie. Bid dat julle toeganklik sal wees vir mekaar, sodat julle gemaklik oor enigiets sal kan praat.

Dag 29:

SELFBEHEERSING – Bid dat jou man sterk sal staan teen versoekings, maak nie saak in watter vorm dit is nie. Bid dat hy ’n wag voor sy mond sal sit en dat hy twee keer sal dink voor hy optree.

Dag 30:

VREUGDE – Bid dat jou man gelukkig en vol vreugde sal wees. Bid vir ‘n positiewe uitkyk op die lewe en dat die Here dinge oor sy pad sal stuur wat vir hom vreugde sal verskaf.

Dag 31:

NEDERIGHEID – Bid dat jou man nederig sal bly, ongeag die suksesse wat hy in sy lewe bereik. Bid dat hy altyd sal onthou dat die Here gee en neem en dat alles wat hy het, as gevolg van die Here se genade is.

Bron: https://lelievandieveld.wordpress.com/2016/05/26/31-dae-uitdaging-bid-vir-jou-man/

1 thought on “31 dae-uitdaging: Bid vir jou man

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *