Bestuurder hol glo weg na ongeluk

KIMBERLEY – ’n Bestuurder van ’n motor het glo weggehardloop toe dit ’n lamppaal in Croninweg in Kestellhof na 20:00 vanaand getref het.

So het ’n inwoner wat in die straat woon, gesê.

‘n Groot teenwoordigheid van polisie was op die toneel. Waarskynlik is niemand ernstig beseer nie.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 10 MB.
You can upload: image.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: