Sagte pornografie nou seksvoorligting

Leerders van so jonk as graad 4 sal binnekort blootgestel word aan die nuwe kurrikulum vir seksvoorligting. Dié kurrikulum vorm deel van die vak Lewensoriëntering en sal na verwagting in 2020 van gr. 4 tot gr. 12 geïmplementeer word.

Dit behels glo dat leerders blootgestel word aan sagte pornografie, onder andere grafiese foto’s in handboeke wat die aanwend van vroulike kondome illustreer. Leerders sal ook in die klas hulle geslagsdele moet identifiseer en kommentaar lewer op kaalfoto’s wat deur medium van sosiale media gestuur word.

Gr. 8-leerders sal ingelig  word oor wat tydens orale, vaginale en anale seks gebeur. Wat dink jy van die seksvoorligting-kurrikulum? Stuur ’n e-pos aan tania@find-it.com

5 thoughts on “Sagte pornografie nou seksvoorligting

  1. I am totally against it. Kids should be Kids. This dam government caused more damage then good. Next they will have to have sex to pass.

  2. Totally teen dit. Ja, mens moet defnitief eerlik wees met kinders, maar kinders moet ook kinders wees vir so lank moontlik. Mens kan eerlik wees met hulle sonder om hulle bloot te stel aan sagte pornografie of eksplisiete tekeninge. Hulle jong verstandjies gaan dit nie verstaan nie. My seuntjie is 8 met outisme. Hoe gaan ek dit aan hom verduidelik???????

  3. Ek weier dat my kinders dit bywoon…ek gaan n brief skryf vir die hoof en selfs gaan sien om te weier dat my kinders daaraan blootgestel word. Klaar!!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 10 MB.
You can upload: image.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: