Wat jy kan verwag by Harvest Event

“CRC Kimberley is slaggereed vir Harvest 2019 wat vanaand plaasvind om 19h00 by die Tafel Lager Rugby Stadium. Hekke maak reeds 18h00 oop aangesien duisende mense verwag word.

Die byeenkoms beloof om iets te wees om te onthou. “Ons vertrou God vir ’n kragtige beweging in Kimberley! Maak ’n verskil en nooi almal wat jy ken.”

Hier is die foto’s van hoe hulle vorder!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 10 MB.
You can upload: image.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: