Ontmoet vir Put Sonder Water – Wenner van gat van die week

KIMBERLEY – Het jou straat die grootste slaggat in Kimberley? Het jou kar al seer gekry as dit dié gat tref en jy die res van die maand met ’n gebuigde rim moet aansloer?

FiND iT het vandag ons eerste gat van die week aangekondig en ons bord langs die gat geplant. Put sonder water is ons wenner vir hierdie week en hy woon in Welgevondenstraat. Hy veroorsaak groot kopseer vir alle padgebruikers.

Kan jy vir FiND iT die grootste gat van die week aanwys? Die grootste gat van die week word elke Vrydag om 15:00 aangekondig.

Om deel te neem, stuur ’n e-pos na tania@find-it.co.za met ’n foto, die grootte van die gat (cm x cm), waar hy geleë is en wat jy hom noem.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 10 MB.
You can upload: image.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: