Waarnemende premier aangewys, terwyl Saul uitlandig is

NOORD-KAAP – Bentley Vass, LUR van Coghsta in die Noord-Kaap, is die nuwe waarnemende premier van die provinsie, terwyl dr. Zamani Saul in Tanzanië is.

Regter Pule Tlaletse het Vass op 14 Augustus by die hooggeregshof in Kimberley ingesweer.

Vass sal vanaf 14 tot 20 Augustus, wanneer Saul na ’n studiebesoek van die Solomon Mahlangu Freedom-kollege in Tanzanië terugverwag word, as die waarnemende premier optree.

*Foto’s is met ’n Huawei P30 Pro geneem.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 10 MB.
You can upload: image.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: