Toks & Tjops kom Kimberley toe

Toks & Tjops is in Kimberley 3 Mei 2019. Koop nou jou kaartjies.

Die gewilde TV-program, Toks & Tjops kom kuier in Kimberley. Dit vind plaas op 3 Mei as deel van die Wildeklawer interskole rugbytoernooi.
Belangstellendes wat dit wil bywoon moet vinnig spring, die hoeveelheid kaartjies is beperk.

Besprekings kan gedoen word deur ‘n e-pos na carin@wildeklawer.com of info@wildeklawer.com.

Jy kan ook jou kaartjies telefonies bespreek deur hierdie nommers te skakel, 053 531 9700 of 082 418 4634

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 10 MB.
You can upload: image.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: