September 27, 2021

WERKSGELEENTHEID: STILLERWEË HUIS VIR BEJAARDES : KIMBERLEY : NOORD-KAAP PROVINSIE

INGESKREWE VERPLEEGKUNDIGE(STAFVERPLEEGSTER): 1 POS

INGESKREWE ASSISSTENT VERPLEEGKUNDIGE(ASSISSTENT): 1 POS

HULPVERSORGER(CARE GIVER): 1 POS

Vereistes vir Stafverpleegster en Assistentverpleegster:

*Geregistreer wees by SANC

*Kennis van versorging van bejaardes

*Kennis en vaardighede om Alzheimer pasiënte te versorg en te hanteer.

*Sertifikaat tov Alzheimer versorging/hantering

*Goeie vermoë om binne spanverband te funksioneer

*Goeie kommunikasievermoë

*Goeie menseverhoudinge kan handhaaf

*Verantwoordelike en gemotiveerde persoon

*Liggaamlik/fisies en emossioneel gesond wees

*Bereid om skofte (dag en nag) te werk

*Goeie kennis van Bejaardes en persone met gestremdhede se fisiese, psigiese en liggaamlike gesondheidstoestande en die benadering daarvan.

*Kennis en vaardighede om Alzheimer pasiënte te versorg en te hanteer.

*Vaardig in Afrikaans en Engels

Vereistes vir Versorger(caregiver):

*Sertifikaat : Basic homecare/caregiver kursus

*Kennis en vaardighede om Alzheimer pasiënte te versorg en te hanteer.(opleiding in Alzheimer versorging/hantering gedoen het) Sertifikaat

*Kennis en ondervinding van versorging van bejaardes

*Betroubaar, hardwerkend asook gemotiveerd wees

*Goeie menseverhoudings en kommunikasievermoë

*Bereid om skofte (dag en nag) te werk

*Liggaamlik/fisies en emossioneel gesond wees

*Goeie kennis van Bejaardes en persone met gestremdhede se fisiese, psigiese en liggaamlike gesondheidstoestande en die benadering daarvan

*Vaardig in Afrikaans en Engels

Voordele:

Pensioenfonds asook ander voordele soos vervat in die Wet op Basiese Diensvoorwaardes.

Diensaanvaarding:

Suksesvolle kandidate :  So spoedig as moontlik

SLUITINGSDATUM:

15 FEBRUARIE 2021

Rig n volledige CV, bewyse van kwalifikasies aan:

Mev Streicher

E-pos :  [email protected]

KONTAK MEV STREICHER BY 053 8307701 OF [email protected] vir die AANSOEKVORM WAT U CV MOET VERGESEL.

KANTOOR-URE : 08H00 TOT 13H00  EN 14H00 TOT 16HOO

*Indien u na 2 weke na sluitingsdatum van aansoek, geen terugvoering gekry het nie, was u aansoek ongelukkig onsuksesvol.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *