Covid-19: Meer as 100 gevalle in Sol-distrik

Foto: Northern Cape Department of Health (Facebook)

Dr. Zwelini Mkhize, minister van gesondheid, het nóg 18 gevalle van die virus in die Noord-Kaap bevestig.

Daar is nou ‘n totaal van 404 bevestigde gevalle van Covid-19 in die provinsie, waarvan 186 van die virus genees is en een oorlede is. Daar is nou 215 aktiewe gevalle in die provinsie.

Gevalle volgens distrik

Frances Baard-distrik

12 – Phokwane-munisipaliteitsdistrik

103 – Sol Plaatje-munisipaliteitsdistrik

4 – Magareng-munisipaliteitsdistrik

4 – Dikgatlong-munisipaliteitsdistrik

Pixley ka Seme-distrik

19 – Emthanjeni-munisipaliteitsdistrik

6 – Thembelihle-munisipaliteitsdistrik

87 – Umsombomvu-munisipaliteitsdistrik

13 – Renosterberg-munisipaliteitsdistrik

2 – Siyancuma-munisipaliteitsdistrik

2 – Siyathemba-munisipaliteitsdistrik

7 – Ubuntu-munisipaliteitsdistrik

17 – Kareeberg-munisipaliteitsdistrik

ZF Mgcawu-distrik


21 – Dawid Kruiper-munisipaliteitsdistrik

1 – Kgatelopele-munisipaliteitsdistrik

53 – Tsantsabane-munisipaliteitsdistrik

9 – Kai !Garib-munisipaliteitsdistrik

3 – !Kheis-munisipaliteitsdistrik

Namakwa-distrik


5 – Hantam-munisipaliteitsdistrik

2 – Karoo Hoogland-munisipaliteitsdistrik

5 – Khai-Ma-munisipaliteitsdistrik

3 – Nama Khoi-munisipaliteitsdistrik

1 – Kamiesberg-munisipaliteitsdistrik

John Taolo Gaetsewe-distrik

15 – Ga-Segonyana-munisipaliteitsdistri

9 – Gamagara-munisipaliteitsdistrik

1 – Joe Morolong-munisipaliteitsdistrik

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 10 MB.
You can upload: image.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: