Steyn-standbeeld by universiteit verwyder

BLOEMFONTEIN – Die President M.T Steynstandbeeld is Saterdag by die Universiteit van die Vrystaat verwyder. Die provinsiale erfenishulpbronowerheid het ’n permit vir die afbreek daarvan op 11 Junie 202 uitgereik.

Prof. Francis Petersen, rektor van die universiteit, het in ’n persverklaring gesê die universiteit het Saterdag die standbeeld afgebreek.

Die verwydering van dié standbeeld het Sondag 28 Junie 2020 ’n groot debat op Facebook ontlok en sommige mense is erg ontsteld omdat ’n groot gedeelte van die geskiedenis nou verwyder is.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 10 MB.
You can upload: image.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: