Sukkel jy met die inperking? Hier is 15 tekens om voor uit te kyk.

Die weer, die geslote provinsiale grense en die inperking kan verrykende gevolge op jou geestesgesondheid hê.


Dalk was jy aan die begin van die nasionale inperking heel opgewonde vir ’n bietjie tyd alleen, of dalk het jy uit die staanspoor gesukkel omdat jy afgesny is van mense.

Die bejaardes veral is dié wat die swaarste getref word, met geen kontak van naasbestaandes, in die mees kwesbaarste tyd van hulle lewens.

Irene Haasbroek, multi-dissiplinêre fasiliteerder van Ateraksi, sê daar is tekens waarna jy kan uitkyk om te sien of jy of jou geliefdes tekens van afname in geestesgesondheid ervaar.

Dié tekens kan insluit:

1. Uiters hoë of lae gemoedstemming en vinnige verandering in gemoedstemming (moodswings);

2. Oordrewe vrees en angs oor Covid-19, die situaise of verlies van enigiets wat op staatgemaak is voorheen;

3. Oordrewe gevoel van hartseer;

4. Onbeheerbare gevoel van euforie;

5. Langdurige geirriteerdheid;

6. Verhoogde gebruik van alkohol/medikasie/tabak;

7. As jy aan ’n psigologiese toestand lei, kan dit vererger;

8. Onlogiese skuldgevoel;

9. Sosiale ontrekking en afname in belangstelling in aktiwiteite

10. Verhoogde sensitiwiteit vir geluide, reuke, lig ens.

11. Jy vind dit moeilik om daaglikse take te verrig;

12. Probleme met konsentrasie, geheue of logiese denke;

13. Oordrewe onlogiese of negatiewe denke;

14. Gevoel van afsluiting (disconnect)

15. Enige onkarakteristiese of vreemde gedrag.

Irene sê een of twee van die tekens is nie noodwendig ’n teken van afname in jou geestesgesondheid nie, maar mag daarop dui dat jy dalk sukkel met die situasie.

Sy waarsku jy moenie die las – kognitief en emosioneel – wat dié pandemie op jou kan hê, onderskat nie.

“Aanpassing neem tyd, so wees geduldig met jouself. Ons moet realisties wees in die doelwitte wat ons vir onsself stel in hierdie tyd. Tree pro-aktief op om stress te bestuur. Probeer om jou slaapgewoontes te normaliseer, eet gesond en oefen gereeld.”

Irene sê jy moet leer om jou “red flags” te identifiseer. “Roetine help om stress te bestuur en ook met aanpassing. Behou verbindinge met familie en vriende en neem dit dag vir dag – fokus op dinge wat jy kan beheer.”

Irene kan by 082 378 5780 gekontak word vir meer inligting.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 10 MB.
You can upload: image.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: