Skoolwerk moet tydens inperking gedoen word

Huiswerk vir kinders van graad R tot matriek is reeds op Whatsapp-groepe en Facebook-bladsye uitgestuur. Ouers sit met hulle hande in hulle hare oor skoolwerk wat tydens die Covid-19 inperking tuis gedoen moet word.

Die Noord-Kaapse onderwysdepartement het die nodige gebeurlikheidsplanne in werking gestel om die impak van die Covid-2019-pandemie op die akademiese skooljaar 2020 te beperk. Dus moet skoolwerk nou tuis deur ouers aangebied word.

Die pandemie het die hele onderwyssektor genoodsaak om alternatiewe leermetodes en -platforms vir leerders, opvoeders en ouers gedurende die inperkingsperiode te ondersoek.

Hulp word beskikbaar gemaak

Die Noord-Kaapse onderwysdepartement het Whatsapp-groepe in elke distrik per vak opgerig waar leerstof met leerders gedeel kan word. Ander metodes waarvan gebruik gemaak word, is onder meer potgooie, video-brokkies, radio-uitsendings en e-leerplatforms wat in die gerielfikheid van jou eie huis gebruik kan word.

Geoffrey van der Merwe, woordvoerder van die departement van onderwys sê lesse sal op 6 gemeenskapsradiostasies vanaf Woensdag 8 April vir 9 kritieke vakke, veral vir graad 12, uitgesaai word. “Ons versterk ook ons ​​Read to Lead-veldtog gedurende hierdie periode en doen ’n beroep op ouers om gestruktureerde lees- of storievertellingsessies met hul kinders te hou. Dit sal verseker dat leerders tydens die inperking gestimuleer bly.”

Die Departement van Onderwys het ook ’n omvattende herstelplan vir alle grade opgestel wanneer skole heropen om te verseker dat die kurrikulumdekking vir die 2020 akademiese jaar gedoen word. Dit sal buitengewone pogings van opvoeders, leerders en ouers verg om die verlore tyd op te maak.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 10 MB.
You can upload: image.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: