Stokvel – sukses of nie?

Stokvel is ’n manier om ’n ekstra geldjie te verdien. Jy kan tot R1 200 kan verdien. 11 lede word op ’n whatsapp-groep geplaas en elkeen moet R200 gee.

Die groep werk volgens ’n ranglys.Soos jy mense kry om deel te vorm van die groep so raak die groep volledig, tot daar 11 lede is. Die groep deel dan in gelyke nommers in een groep en ongelyke nommers in ’n ander groep. Op hierdie manier staan jy ’n beter kans om eerste in die ranglys te kom en jou geld te verdien. Sodra jy jou geld ontvang het, verlaat jy diie groep. Jy kan dan besluit of jy weer wil inskryf.

Die stokvel ‘’speletjie’’ is volgens baie mense ’n sukses en mense verdien hulle geld as almal in die groep saamwerk en hulle deel doen. Ander mense voel skepties oor hierdie speletjie en voel dit is ’n piramideskema.

Hoe voel jy hieroor? Deel asseblief jou mening met ons.

1 thought on “Stokvel – sukses of nie?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 10 MB.
You can upload: image.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: