Sol Plaatje hard aan die werk

Meer as ’n week gelede het ’n pyp gebars op die hoek van Michael- en Jansenstraat.’n Inwoner wat in daardie gebied woon, het die probleem verlede week gerapporteer. Sy sê: ‘’Ek het met ’n Poppie gepraat en sy het gesê die mense wat veronderstel is om die pyp reg te maak is op ’n slow strike.’’

Vandag is Sol Plaatjie hard aan die werk en besig om die probleem reg te maak. Die FiND iT-gemeenskap bedank Sol Plaatje dat hulle die probleem oplos.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 10 MB.
You can upload: image.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: