‘n Skoon Kimberley vanaf gehaltedienste

Luidens die persverklaring vandaf die uitvoerende burgemeester het Sol Plaatje-munisipaliteit al sy hulpbronne ingespan vir die skoonmaak van die stad en sy omliggende gebiede.

Gehalte diens

Na ‘n onlangse besoek deur die president, mnr. Cyril Ramaphosa, het die munisipaliteit sy plig nagekom om seker te maak dat gehaltedienste aan alle inwoners gelewer word.

Opruimingsveldtog

Die uitvoerende burgemeester en sy span het huidige uitdagings aangespreek met betrekking tot dienslewering naamlik: onwettige storting, vullisverwydering, rioolstorting, slaggate en gebarste waterpype. Die opruimingsveldtog wat deur die uitvoerende burgemeester geloods is, duur voort.

Aksieplan

Die munisipaliteit het ‘n nuwe en geïntegreerde aksieplan uiteengesit om huidige uitdagings vir dienslewering aan te spreek. Vanaf hierdie week sal die uitvoerende burgemeester, tydens die opruimingsveldtog, besoek aflê by geïdentifiseerde gebiede en maniere vind om ‘n skoon en groen stad te verbeter en in stand te hou.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 10 MB.
You can upload: image.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: