Dr. Zamani Saul neem skole aan

In 2019 het die departement van onderwys twee hoërskole, Baga Phadima en Valspan, aan dr. Zamani Saul, die premier van die Noord-Kaap, opgedra om aan te neem.

Groot verbetering

“As die program vir die aanneming van skole versterk word, kan ons groot vordering maak met die verbetering van die gehalte van ons onderwys,” sê Dr. Saul. As SBL het hy in samewerking getree met die skoolbestuur van beide skole. Hierdie skole het groot verbetering getoon in hul gr. 12-uitslae vir 2019.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 10 MB.
You can upload: image.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: