Maths Made Fun in Grade 2 Workbook

Om in Wiskunde suksesvol te wees, moet kinders op ’n jong ouderdom ’n deeglike begrip van getalbegrippe ontwikkel en die basiese beginsels, soos optelling, aftrekking, vermenigvuldiging en deel, deeglik bemeester. Beste boeke se Maths Made Fun-reeks vir die grondslagfase help om ’n stewige basis te lê met ’n perfekte praktykbenadering, met innoverende aktiwiteite wat ontwerp is om jong gees te stimuleer.

Al die vereiste inhoudsareas word gedek: patrone, funksies en algebra; getalle, bewerkings en verwantskappe; ruimte en vorms; datahantering; en meet.

Hierdie werkboeke is ’n noodsaaklike bron vir die klaskamer sowel as tuis en is beskikbaar in Engels en Afrikaans.

Jy kan hierdie boek by www.bestbooks.co.za kry.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: