‘’Intermittent Fasting’’ en alles wat jy daaroor moet weet

‘’Intermittent Fasting’’ is ’n metode om gewig te verloor en wat ’n lekkerder manier om die jaar mee af te skop na al die lekkertes van die vakansie.

Die dieet werk anders as jou normale dieet. Hierdie eetplan is nie gebaseer op wat jy eet nie, maar wanneer jy eet. Dit wissel tussen tye waarin jy nie mag eet nie, met ander woorde waarin jy vas en tussen tye waarin jy wel mag eet.

Daar is verskillende metodes wat jy kan volg, maar die algemeenste is die 16:8-model. In hierdie model eet jy vir agt ure van die dag en die ander 16 ure eet jy glad nie. Jy kan byvoorbeeld jou eerste maaltyd om 13:00 eet en dan weer om 21:00.

Nog ’n metode wat jy kan volg, is gebaseer op jou kilojoule-inname. Vir slegs een tot twee dae per week, wat nie op mekaar volg nie, neem jy slegs 2000 tot 2500 kilojoules in. Dié model word die 5:2-model genoem.

Tydens die vas-tydperk kan jy enige vloeistowwe inneem en al hierdie metodes lei tot gewigsverlies indien jy jouself nie ooreet of jouself aan ongesonde kosse vergryp nie.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 10 MB.
You can upload: image.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: