Saak van Boshof-moord uitgestel

Sakkie (67) en Ina (62) van der Berg is in Julie verlede jaar op hulle plaas, Bloubos, sowat 20 km buite Boshof, vermoor.
Die vier vermeende moordenaars van die egpaar het vandag op Boshof in die landdroshof verskyn. Die saak is tot 20 Januarie uitgestel.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 10 MB.
You can upload: image.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: