Beëindig klimaatsverandering deur ’n spekboom te plant

Vorm deel van die #spekboomchallenge deur vandag nog jou spekboom te plant. Dié uitdaging is deur die Boplaas-wynlandgoed op Calitzdorp geloods. Hulle het aan die einde van verlede jaar onderneem om teen 2025 ’n miljoen spekbome te plant om klimaatsverandering teen te werk.

Die #spekboomchallenge daag elke burger uit om 10 spekbome teen die einde van 2020 te plant. Spekbome kan tot sowat 200 jaar lank leef en hulle is maklik aanpasbaar by enige omgewing. Die plante kan die maklikste koolstofdioksied absorbeer. Een hektaar spekbome kan van sowat 4 tot 10 ton koolstofdioksied per jaar ontslae raak. Dit sal dan veroorsaak dat die lug skoner word.

Hierdie bome het ook baie min water en sorg nodig én die blaartjies bly altyd mooi groen.

Hoe om ’n spekboom te kweek:

  1. Sny of breek ’n takkie van jou oorspronklike spekboom of van jou vriendin se spekboom af.
  2. Plant die takkie en gee dit ’n bietjie water. Gee dan een maal elke twee weke ’n bietjie water.

Maak ’n verskil deur deel te vorm van die #spekboomchallenge en help om die negatiewe effek van klimaatsverandering teen te werk.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 10 MB.
You can upload: image.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: