Nog ’n informele huis opgerig

KIMBERLEY – Nog ’n informele huis is in die veld oorkant Buco in Herculesstraat opgerig. FiND iT het verlede week berig oor ’n informele huis wat in dié veld opgerig is.

Inwoners van die gebied is baie bekommerd dat nog huis binnekort opgerig gaan word.

FiND iT het verlede week navraag by Thoko Riet, woordvoerder van die Sol Plaatje-munisipaliteit, gedoen en sy het bevestig dit is onwettig om enige struktuur sonder die munisipaliteit se toestemming op te rig. Die munisipaliteit sou ondersoek instel.

Tot op hede is die eerste informele huis nie verwyder nie.

FiND iT het weer navraag by Riet gedoen

1 thought on “Nog ’n informele huis opgerig

  1. Die mense in die omgewing moet net hulle eiendoms belasting terughou, tot die probleem uitsorteer is. Anders gaan daar niks gebeur nie.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 10 MB.
You can upload: image.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: