Kimberley noodnommers

Ambulanse

Care 4 You Ambulansdienste

082 447 7048

072 534 6724

ER24

084 653 7593

EMERGENCY SERVICE

053 832 2222

SAPD

KIMBERLEY SAPD – Middestad

053 838 5500

053 839 7715 /6

053 839 7724

Verkeersdepartement

053 830 6034 /5/6

24-uur dienste

TOLVRYE ER DIENSTE

112 (selfoon)

10177 (landlyn)

Gif-informasie hulplyn

0861 555 777

Kansa

053 831 2968

Na-ure

072 379 1598 (Leone)

Munisipaliteit

KIMBERLEY MUNICIPALITY

053 830 6111 /911

Hospitale

Provinsiale-hospitaal (Robert Mangaliso Sobukwe-hospitaal)

053 802 9111

Medicross

053 830 4200

Medi-Clinic Gariep

053 838 1111

Medi-Clinic Kimberley

053 838 1111

Lenmed Hospitaal

053 045 0350

Eskom

ESKOM 24-HR CONTROL

051 404 2023

Sol Plaatje munisipale-afdelings

ELECTRICAL (MUNICIPALITY)

053 830 6442

ROADS & STORM-WATER

053 830 6836

Apteek

KIMKEM APTEEK

053 833 3004

Noodnommer

083 261 6435

DBV

SPCA KIMBERLEY

053 831 7625

Noodnommer

082 376 7679

Brandweer

053 832 4211

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *