Twee Staatsies skitter by redenaars-finaal

Foto: Amoré van der Merwe en Beaunique Abrams saam met juffrou Duif Brand.

KIMBERLEY. – Twee jong leerders van Laerskool Staats is genooi na die nasionale finaal van die Oppie Tong Af-redenaarskompetisie.

Hierdie finaal het op 3 en 4 Oktober by Laerskool Midstream Ridge plaasgevind.

Amoré van der Merwe (gr. 3) en Beaunique Abrams (gr. 4) is die enigste twee leerders van die Noord-Kaap wat in hulle onderskeie grade deurgedring het na die English Individual Prepared-redenaars.

“Amoré het vyfde in haar afdeling geëindig en Beanuique het eerste in haar afdeling geëindig,” sê Adelé van der Merwe, Amoré se ma.

“Ons as ouers is bitter trots op hierdie twee Staatsies!”

Foto: Beaunique Abrams en Amoré van der Merwe.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 10 MB.
You can upload: image.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: