Noord-Kaap Krieket begin nuwe seisoen

Northern Cape Cricket het die begin van ’n nuwe seisoen gevier en ook hulle uitrusting vir die nuwe seisoen gewys.

Riaan Richards, voorsitter van Northern Cape Cricket, sê hierdie seisoen gaan op ’n volgende vlak wees. “ Ek dink nie ons besef die belangrikheid van die seisoen nie.” Richards sê hulle streef om beter te doen.
“Ons het so baie talentvolle spelers in ons span. Dit is belangrik om van die geleentheid gebruik te maak wanneer jy dit kry.”

Richards gaan voort om te sê hulle het hierdie jaar ’n baie goeie span en hy is baie tevrede met die kondisie van die spelers. Hy het almal sterkte vir die nuwe seisoen toegewens. “Jou resultate sal maak dat niemand jou kan bevraagteken nie.”

Deon Carolus, direkteur van fiksheid vir Northern Cape Cricket, het die uitrustings bekendgestel. Eugene Jacobs, hoof uitvoerende beampte van Northern Cape Cricket, het vir Larry Schoeman van Kalahari Lodge bedank vir hulle borgskap. “Sonder julle borgskap sou ons nie so ver kon kom nie.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 10 MB.
You can upload: image.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: